Prima Whip เครื่องทำความสะอาดไซโล

ระบบทำความสะอาดไซโลด้วยความปลอดภัยจาก Primasonics

รายละเอียดของอุปกรณ์

Prima Whip™ เป็นนวัตกรรมการของการทำงานที่ปลอดภัยและรวดเร็วในการทำความสะอาดไซโล ถังเก็บวัตถุดิบต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีในอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆ

ด้วยการใช้งาน Prima Whip™ ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานภายในพื้นที่อับอากาศซึ่งมีอันตรายสูงต่อชีวิตอีกต่อไป เป็นการกำจัดที่ต้นเหตุปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุออกไป

อุปกรณ์ Prima Whip™ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในระยะไกลอยู่ด้านนอกไซโล ผ่านช่องเปิด manhole ด้านบน อาศัยลมอัดเป็นตัวกลางผ่านพลังงานไปขับชุดเฟืองเพื่อให้อุปกรณ์ทำงาน โดยสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว คอยควบคุมการทำงานของชุดหัวทำความสะอาดจากภายนอกไซโลได้อย่างง่ายดาย

ชุดหัวทำความสะอาดสามารถเปลี่ยนใบพัดทำความสะอาดเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุดิบที่อยู่ภายในไซโลหรือถังเก็บได้ สามารถกำจัดวัตถุเกาะตัวตามผนังที่มีความแข็งมากๆ ได้โดยไม่ทำความเสียหายให้กับผนังของไซโลหรือถังเก็บ อุปกรณ์ Prima Whip™ สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งานในจุดต่างๆ ได้อย่างสะดวกเมื่อเสร็จงานในแต่จุดงาน

แขนทำความสะอาดซึ่งผลิตจากวัสดุอัลลอยน้ำหนักเบา มีให้เลือกใช้ตามระยะทำงานจากแท่นของอุปกรณ์ถึงจุดที่ต้องทำความสะอาด ตั้งแต่ 2.4 เมตร จนถึง 8.0 เมตร และสามารถหมุนรอบตัวได้ 360°

ชุดเฟืองขับซึ่งต่อกับสายส่งลมอัดแบบ flexible hose สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ โดยสำหรับชุดมาตรฐาน ชุดเฟืองขับสามารถปรับลงได้ถึง 45 เมตร ทั้งนี้สามารถผลิตชุดอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มระยะที่มากกว่านี้ได้ Prima Whip™ จึงเป็นระบบอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมการจัดเก็บวัตถุดิบ ไซโล และการขนถ่ายวัตถุดิบ

prima-whip1.png

prima-whip2.png

prima-whip3.png

Full Technical Specification

Comments are closed