Insuflex วัสดุฉนวนรักษาอุณหภูมิแอโรเจล

ฉนวนแอโรเจลรักษาอุณหภูมิ INSUFLEX บางเป็นพิเศษและมีประสิทธิภาพสูงในการเป็นฉนวนรักษาอุณหภูมิ

ผลิตมาจากผืนซิลิก้าแอโรเจล silica aerogel blanket ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าเป็นวัสดุในรูปของแข็งที่มีความเบาที่สุดในโลก มีคุณสมบัติในการนำความร้อนที่ต่ำเป็นพิเศษ ทำให้สามารถนำมาเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

วัสดุแอโรเจล Aerogel คืออะไร?
แอโรเจล เป็นวัสดุวิศกรรมสมัยใหม่ที่มีความหนาแน่นต่ำและมีความเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม โดยที่แอโรเจลเป็นวัสดุที่มีซิลิก้าเป็นวัสดุพื้นฐานที่มีโครงสร้างการเกาะตัวกันอย่างหลวมๆ เป็นโครงข่ายยืดหยุ่นได้ แอโรเจลผลิตโดยการใส่อากาศเข้าไปซิลิก้าเหลวในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างโมเลกุลของซิก้าเป็นปริมาณถึง 99.8 เปอเซนต์ เมื่อทำการผลิตเสร็จ วัสดุแอโรเจลมีความเป็นฉนวนความร้อนสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติต่ำในการถ่ายเทความร้อนทั้ง 3 แบบ คือ การพาความร้อน นำความร้อน และการแผ่รังสีความร้อน (convection, conduction and radiation).

ทำไม่ต้องใช้ฉนวนรักษาอุณหภูมิ แอโรเจล?
ในขณะที่เฉพาะตัววัสดุแอโรเจลอย่างเดียวมีความเปราะจึงยังไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นวัสดุฉนวนรักษาอุณหภูมิในการใช้งาน ดังนั้นด้วยการเสริมเส้นใยไฟเบอร์กลาสเข้าไปในโครงสร้าง ทำให้วัสดุฉนวนรักษาอุณหภูมิแอโรเจลที่ได้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นในตัว สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสม

ข้อเด่นของการใช้วัสดุฉนวน INSUFLEX

  1. อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานได้มากกว่า 20 ปี โดยที่ยังคงรักษาคุณสมบัติการเป็นฉนวนความร้อนได้เหมือนเดิม
  2. คุณสมบัติด้านการเป็นฉนวนความร้อนดีเยี่ยม ซิลิก้าแอโรเจลเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นฉนวนมีค่าการถ่ายเทความร้อนที่ต่ำที่สุด
  3. คุณสมบัติดีเยี่ยมในการไม่ซึมซับน้ำ การระเหยน้ำที่ดี ไม่อุ้มน้ำ ไม่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของตะไคร่เนื่องจากความชื้น
  4. มีความอ่อนนุ่มยึดหยุ่นตัว แต่แข็งแรง เหมาะกับทุกสภาพพื้นที่ ตัดแต่งเข้ารูปได้ง่าย
  5. ลดการใช้พิ้นที่สำหรับหุ้มฉนวน ทำให้สามารถออกแบบระบบและใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

insulation_efficiency_compare_th-1024x641

insulation_properties_graphinsulation_properties

thermal_conductivity

ตารางการเลือกใช้วัสดุฉนวนกันความร้อน Insulation Chart

insulation_thickness_chart

ขนาดมาตรฐาน : กว้าง 1.2M, 1,4M, 1.5M   ยาว 20M, 30M, 50M    ขนาดม้วน dia. 500MM

insuflex_insluation_application

insulflex_hydrophobic

ข้อควรทราบเกี่ยวกับวัสดุซิลิก้าแอโรเจล
ในขณะที่ทำการติดตั้งวัสดุฉนวนกันความร้อน Insuflex อาจจะมีผงฝุ่นเกิดขึ้น ซึ่งผู้ผลิตยืนยันว่ามีความปลอดภัย เนื่องจากผงฝุ่นที่เกิดขึ้นได้รับการออกแบบให้มีอนุภาคอย่างน้อย 15 um ขึ้นไป ซึ่งในกรณีทั่วไปอนุภาคที่ร่างกายสามารถหายใจเข้าไปในร่างกายได้โดยง่ายจะมีขนาดตั้งแต่ 4 um ลงไป นอกจากนี้วัสดุซีลิก้าแอโรเจลไม่มีโครงสร้างที่เป็นผลึกแข็งที่จะเป็นอันตรายได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย
เพื่อให้เป็นการป้องกันสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี ผุ้ปฏิบัติงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม สวมหน้ากากปิดจมูก ถุงมือ ระหว่างหว่างปฏิบัติงาน และชำระล้างทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้องหลังการทำงาน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้เพิมเติมจากเอกสาร material safety data sheet (MSDS).

Comments are closed