FloodBreak ประตูป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติ

นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันน้ำท่วม

ประตู ป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติ FloodBreak เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันน้ำท่วมจากสหรัฐอเมริกา  เป็นนวัตกรรมใหม่ของการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพแตกต่างจาก วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำท่วมแบบเดิมๆ ที่ต้องมีขั้นตอนการวางแผน การจัดการและบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากมายโดยสิ้นเชิง

จาก วิธีการป้องกันน้ำท่วมวิธีเดิมๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับทางเปิดสำหรับการสัญจร ประตูทางผ่านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพาหนะหรือผู้คน ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ต้องมีการดำเนินการทุกครั้ง (Active System) ที่ต้องทำการป้องกันน้ำท่วมผ่านบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปิดพื้นที่ล่วงหน้า การจัดเตรียมอุปกรณ์และผู้คนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนย้าย การติดตั้งก่อนน้ำท่วมและการรื้อถอน ตลอดจนการจัดเก็บ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะของบุคคล ความพร้อมของอุปกรณ์ การประสานงานต่างๆ หรือระบบควบคุมการทำงานล้มเหลวเมื่อเกิดน้ำท่วมจริง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ทำให้ระบบการป้องกันน้ำท่วมที่ได้ลงทุนดำเนินการไปอาจล้มเหลวโดย สิ้นเชิง

FloodBreak-ประตู-ผนัง-พนัง-ป้องกันน้ำท่วม-อัตโนมัติFlood_gate_flood_protect_ป้องกัน_น้ำท่วม_ประตู_ทางเข้า_floodbreadk_entrance

ประตู_ผนังกั้นน้ำอัตโนมัติ

vehicle_gate

FloodBreak Factory Test- Big Barrierjpg_Page7

ประตูป้องกันน้ำท่วม FloodBreak ทำงานอย่างไร

ประตูป้องกันน้ำท่วมแบบอัตโนมัติของ FloodBreak เป็นระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเองโดยอาศัยระดับน้ำที่ท่วมยกระดับบานผนังขึ้นป้องกันน้ำโดยไม่ต้องใช้คนในการควบคุมหรือการใช้แหล่งพลังงานใดๆ ในการทำงาน ด้วยหลักการง่ายๆ น้ำท่วมที่เพิ่มระดับสูงขึ้นจะสร้างความดันที่จะดันตัวโครงสร้างอลูมิเนียมให้ลอยตัวและเปิดใช้งานด้วยตนเองและป้องกันน้ำรั่วซึมด้วยปะเก็นยางคุณภาพสูง เมื่อน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ประตูกั้นน้ำก็จะถูกยกขึ้นตัวให้ตั้งขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าจะถึง 90° และคงตัวเป็นผนังปิดกั้นน้ำท่วมไม่ให้เข้าไปท่วมฝั่งที่ต้องการป้องกันได้ เมื่อน้ำลดระดับลงผนังกั้นน้ำท่วมก็จะลดระดับกลับไปยังตำแหน่งปิดตามปกติ เปิดทางให้พาหนะหรือคนใช้เส้นทางสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ

Engineering-Drawing_w-callouts_no-header
ประตูป้องกันน้ำท่วม FloodBreak ลอยตัวได้อย่างไร
ประตูป้องกันน้ำ FloodBreak เป็นแผงลอยตัวสร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปกลวง และประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยอยู่ในน้ำได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้การอัดขึ้นรูปกลวงยังแบ่งเป็นห้องย่อย ถึงแม้แผงโครงสร้างจะเกิดความเสียหายบางส่วนแผงประตูโดยรวมจะยังคงสามารถลอยตัวได้ เป็นหลักการเดียวกันกับการออกแบบลำตัวเรือ ซึ่งแม้ว่าเรือจะได้รับความเสียหายบางส่วนตัวเรือทั้งลำก็ยังสามารถลอยได้

ประเภทของ FloodBreak
ประตูป้องกันน้ำ FloodBreak แบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน ดังต่อไปนี้

(1) Pedestrian Floodgate สำหรับติดตั้งบริเวณที่มีการสัญจรผ่านของผู้คน หรือบริเวณที่ไม่ต้องรับน้ำหนักผ่านมาก เช่น ประตูผ่านเข้าอาคาร ทางเดินคนผ่าน เป็นต้น

Lourdes-Hospital_pedestrian-gate-w-people_may2012

(2) Vehicle Floodgate สำหรับติดตั้งบริเวณที่มีการสัญจรของพาหนะ เช่น ทางเข้าโรงงาน ทางเข้าที่จอดรถ เป็นต้น

Kensington-Gate_vehicle-gate_dry_800x600

(3) Roadway Floodgate สำหรับติดตั้งบริเวณที่มีการสัญจรผ่านของพาหนะเป็นประจำ เช่น ทางหลวง ซึ่งสามารถออกแบบให้มีความแข็งแรงรับน้ำหนักมาตรฐานทางหลวงได้

IBWC_Roadway-Gate_Hidalgo-County_600x2951

(4) FreeView Flood Barrier สำหรับติดตั้งบริเวณแนวป้องกันที่เป็นระยะทางยาวๆ โดยไม่ปิดบังทิวทัศน์และความสวยงามของบริเวณ เช่น แนวกั้นน้ำท่วมริมแม่น้ำ แนวป้องกันริมชายฝั่ง เป็นต้น

freeview_floodgate

(5) Vent Shaft Flood Protection สำหรับติดตั้งบริเวณปล่องที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน หรือบริเวณน้ำท่วมถึง เช่น ปล่องอากาศของระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ปล่องระบายอากาศของอาคารใต้ดิน เป็นต้น

Vent-Shaft-ready-for-delivery

สามารถตกแต่งผิวหน้าของ FloodBreak เพื่อความสวยงามและเหมาะสมทางการออกแบบของสถานนิก

ลูกค้าสามารถตกแต่งพื้นผิวของบานป้องกันน้ำท่วม ให้เป็นวัสดุที่กลมกลืนกันสภาพของพื้นที่โดยรอบได้ เช่น กระเบื้องปูพื้นลายต่างๆ เพื่อความสวยงาม โดยวิศวกรจะออกแบบให้ FloodBreak สามารถทำงานได้แม้จะมีน้ำหนักของวัสดุตกแต่งผิวเพิ่มขึ้นมาก็ตาม

ภาพเหตุการณ์จริงของการป้องกันน้ำท่วมจาก FloodBreak
ภาพในสภาวะปกติก่อนน้ำท่วมและการทำงานป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ที่บันทึกโดยลูกค้าที่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม FloodBreak บางแห่งมีการทำงานบ่อยครั้ง เนื่องจากเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ

Flodbreak-actual-flood-protection-in-action1 Flodbreak-actual-flood-protection-in-action2 Flodbreak-actual-flood-protection-in-action3 Flodbreak-actual-flood-protection-in-action4 Flodbreak-actual-flood-protection-in-action5

คำถามที่พบบ่อย Frequency Asked Questions

ประตูป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติของ FloodBreak มีความแตกต่างกับระบบผนังป้องกันน้ำท่วมแบบอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วอย่างไร
นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันน้ำท่วมจาก FloodBreak ทำให้ไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องใช้คนคอยควบคุม การฝึกอบรมการใช้งานหรือติดตั้งรื้อถอน ตลอดจนการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังการใช้งานและเตรียมพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป ประตูป้องกันน้ำท่วมของ floodBreak จะเป็นการติดตั้งอย่างถาวร ทำงานได้อย่างอัตโนมัติด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้คนหรือระบบควบคุมส่งกำลังใดๆ ทำหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ตัดปัญหาความเสี่ยงเนื่องจากระบบควบคุมและปัจจัยด้านแรงงานคน

ระบบป้องกันน้ำท่วมทำงานอย่างไร ในเมื่อไม่ต้องใช้คน ระบบความคุมหรือส่งกำลังงาน
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ได้รับการออกแบบให้ลอยตัวขึ้นอย่างอัตโนมัติ ดังนั้นจึงต้องการเพียงระดับน้ำท่วมที่เติมเข้าข้างใต้บานแผ่นประตูป้องกันน้ำท่วม จากนั้นแรงดันดันของน้ำก็จะดันให้บานประตูซึ่งทำหน้าที่เป็นทุ่นให้ลอยขึ้นป้องกันน้ำไหลเข้าฝั่งที่ป้องกันน้ำท่วม
ประตูป้องกันน้ำ FloodBreak เป็นแผงลอยตัวสร้างขึ้นมาจากอลูมิเนียมขึ้นรูปกลวง และประกอบเข้าด้วยกันให้เป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาทำให้สามารถลอยอยู่ในน้ำได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้การอัดขึ้นรูปกลวงยังแบ่งเป็นห้องย่อย ถึงแม้แผงโครงสร้างจะเกิดความเสียหายบางส่วนแผงประตูโดยรวมจะยังคงสามารถลอยตัวได้ เป็นหลักการเดียวกันกับการออกแบบลำตัวเรือ ซึ่งแม้ว่าเรือจะได้รับความเสียหายบางส่วนตัวเรือทั้งลำก็ยังสามารถลอยได้

ผนังป้องกันน้ำท่วมมีน้ำหนักเท่าไหร่
น้ำหนักที่แท้จริงของชุดอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานและการตกแต่งหรือการปกป้องพื้นผิว ประตู้ป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ได้รับการออกแบบด้วยค่าความปลอดภัยให้แน่ใจว่ามีน้ำหนักเบากว่าและสามารถยกระดับได้ด้วยน้ำที่ท่วม ประตูป้องกันน้ำท่วมทุกชุดได้ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรวิชาชีพ

มีการป้องกันน้ำท่วมจากเหตุการณ์จริงหรือไม่
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak จำนวนหลายร้อยชุดได้ถูกติดตั้งสำหรับป้องกันน้ำท่วมในสถานที่ต่างๆ ที่หลากหลาย เช่น โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานที่ราชการ โรงจอดรถ ตลอดจนสถานศึกษา ทั้งในสหรัฐอเมริการและทั่วโลก อุปกรณ์ได้ผ่านการทดลองและทดสอบการทำงานมานับสิบปี มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมและระบบป้องกันของ FloodBreak ได้ทำหน้าที่อย่างประสบความสำเร็จ โดยลูกค้าบางส่วนสามารถป้องกันทรัพย์สินจากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายครั้งด้วยนวัตกรรมของ FloodBreak

ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ทำงานล้มเหลวบ้างหรือไม่
ตั้งแต่ประตูป้องกันน้ำท่วมของ floodBreak ได้รับการติดตั้งและทำหน้าที่จริง ระบบสามารถช่วยป้องกันน้ำท่วมทุกครั้งโดยไม่มีความล้มเหลว

อายุการทำงานของผลิตภัณฑ์ FloodBreak สามารถใช้งานได้นานเท่าไหร่
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodGate ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้ยาวนานตราบเท่าที่โครงสร้างยังคงไม่เสียหาย วัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนต่างๆ ถูกเลือกมาให้สามารถทนกันสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ทนนาน ระบบออกแบบให้มีการบำรุงรักษาต่ำ มีความทนทานสูง ทนต่อสภาวะการกัดกร่อนและสนิม รวมทั้งสะดวกต่อการทำความสะอาดและตรวจสอบ

ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak สามารถสร้างได้ความสูงในการป้องกันน้ำได้มากที่สุดเท่าไหร่
เท่าที่มีการติดตั้งมา ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak มีความสูง 10 ฟุต (3 เมตร) ทั้งนี้สามารถออกแบบให้มีความสูงมากกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการความสูงที่ต้องการใช้ในการป้องกันน้ำ

ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak มีความกว้างเท่าไหร่
ความกว้างมากที่สุดของประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak เท่าที่มีการติดตั้งมาเท่ากับ 300 ฟุต (90 เมตร) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นมาเป็นแผงๆ ซึ่งสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง จึงสามารถติดตั้งต่อเนื่องกันไปได้เรื่อยๆ โดยไม่จำกัดระยะความกว้างของพื้นที่

มีข้อจำกัดด้านความกว้างและความสูงของประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak หรือไม่
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ถูกออกแบบบนหลักการแรงดึงลอยตัวแทนที่จะเป็นการวางทับหรือแรงกด และออกแบบให้เป็นระบบโมดูล่าร์ จึงไม่มีข้อจำกัดด้านความสูงหรือความกว้าง ทีมวิศวกรของ FloodBreak สามารถให้คำแนะนำและออกแบบอุปกรณ์ให้แก้ปัญหาแก่ลูกค้าได้แน่นอน

ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak สามารถติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความลาดเอียงได้หรือไม่
ทำได้แน่นอน ความลาดเอียดของพื้นที่ไม่ว่าจะเอียงขึ้นหรือเอียงลง ไม่มีผลต่อการทำงานของบานประตูในการทำหน้าที่ป้องกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ของ FloodBreak ได้ถูกที่ตั้งบนพื้นที่ลาดเอียงมาแล้วหลายที่ คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหากับเราได้

ความเร็วของน้ำสูงสุดที่ระดับไหนที่ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak สามารถรับมือได้
ประตูป้องกันน้ำท่วมมาตฐานของ FloodBreak ออกแบบมาให้รับกับความเร็วน้ำได้ถึง 37 ฟุตต่อนาที (25 ไมล์ต่อชั่วโมง) ซึ่งสูงกว่าค่าสำหรับเฮอริเคนความรุนแรงระดับ 5 กรณีที่ความเร็วของน้ำสูงกว่านี้ วิศวกรของ FloodBreak สามารถให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาได้

เศษขยะและชิ้นส่วนลอยน้ำ มีผลต่อการทำงานของประตูป้องกันน้ำท่วมหรือไม่
บานประตูและอ่างถูกออกแบบให้ทำความสะอาดด้ยตัวเองทั้งก่อนและระหว่างน้ำท่วม เศษขยะจะถูกกันไม่ให้เข้าไปในอ่างก่อนน้ำจะท่วม มีแขนรั้งประตูซึ่งถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกจากวัสดุต่างๆ ที่ลอยมากับน้ำ ด้านล่างของอ่างระบายจะมีท่อระบายน้ำทำหน้าที่ระบายน้ำในภาวะปกติ และช่วยระบายน้ำให้แห้งเร็วขึ้นเมื่อน้ำท่วมลดระดับลง แนะนำให้ตรวจสอบและคำความสะอาดหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมผ่านไปแล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ได้มีการติดตั้งใช้งานยังไม่มีปัญหาใดๆ จากเศษขยะที่ขัดขวางการทำงานของระบบป้องกันน้ำท่วม

โคลนมักจะมากับน้ำท่วม ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบใดๆ กับการทำงานและการดูแลรักษาประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak หรือไม่
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ยังทำงานได้เป็นปกติในภาวะที่น้ำท่วมเต็มไปด้วยโคลนโดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการป้องกันน้ำท่วม ระบบถูกออกแบบให้สามารถระบายน้ำและเศษวัสดุออกทิ้งทางท่อระบายน้ำก้นอ่างทั้งในภาวะฝนตกปกติหรือภาวะน้ำท่วม ในการตรวจสอบหลังน้ำท่วมควรจะให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกค้างภายในท่อระบายซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการอุดตันได้ในภายหลัง

สามารถเปิดบานประตูป้องกันน้ำท่วมให้เป็นผนังกั้นน้ำก่อนน้ำท่วมได้หรือไม่
สามารถทำได้ บานประตูป้องกันน้ำท่วมสามายกเปิดยกให้ตั้งขึ้นและล็อกไว้ก่อนการเอ่อท่วมของน้ำได้ โดยสามารถยกได้ด้วยคน เครื่องมืออุปกรณ์ผ่อนแรงช่วยยก หรือระบบกลไกที่มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและการออกแบบของการใช้งาน ณ จุดนั้น

มีความจำเป็นต้องใส่น้ำมันหล่อลื่นแกนหมุนบานพับหรือไม่
ไม่มีความจำเป็นใดๆ ระบบถูกออกแบบมาให้แกนหมุนบานพับสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีการหล่อลื่น

เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ประตูป้องกันน้ำท่วมจะปิดกลับตำแหน่งเดิมไหม
ขึ้นอยู่กับว่าน้ำท่วมมากน้อยเพียงใด หากน้ำท่วมสูงไม่กี่นิ้วบานประตูป้องกันน้ำท่วมจะปิดกลับเข้าตำแหน่งเดิมเมื่อน้ำท่วมละระดับแห้งลง ในกรณีที่มีน้ำท่วมสูง บานประตูป้องกันน้ำท่วมจะตั้งขึ้นเปิดเต็มที่เป็นผนังป้องกันน้ำ บางกรณีลูกค้าอาจขอให้เพิ่มเติมระบบล็อกบานประตู้ให้เปิดเต็มที่ไว้เพื่อการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่หลังจากที่น้ำท่วมเริ่มลดระดับลง

จำเป็นที่บานประตูป้องกันน้ำท่วมต้องเป็นตั้งขึ้นเต็มที่เป็นผนังหรือไม่จึงจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้
ไม่จำเป็น บานประตูป้องกันน้ำท่วมจะลอยตัวเหนือระดับน้ำท่วมตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมและลอยตัวขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งเปิดเต็มที่เมื่อระดับน้ำสูงขึ้น ประตูป้องกันน้ำท่วมจะทำหน้าที่เป็นผนังป้องกันระดับความสูงของน้ำท่วมได้ถึงระดับตามที่ได้ออกแบบไว้

ประตูป้องกันน้ำท่วมมาตฐานของ FloodBreak สามารถป้องกันน้ำทะเลได้หรือไม่ และจะเกิดการกัดกร่อนหรือไม่
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak สามารถใช้งานได้กับสภาะน้ำทะเล ชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตได้ถูกเลือกมาจากวัสดุที่ทนต่อสนิมและการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม

วัสดุที่ใช้ป้องกันการรั่วซึมทำมาจากอะไร และมีอายุการใช้งานนานเท่าใด
วัสดุปะเก็นที่ใช้ป้องกันการรั่วซึมของ FloodBreak ทำมาจากยางอีพีดีเอ็ม EPDM (Ethylene Proptlene Diene Monomer) เป็นแผ่นยางสีดำ มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาอากาศแวดล้อม สารเคมี เกลือ โอโซนและแสดงอาทิตย์ มีอายุการใช้งานได้ถึง 10 ปี และสามารถถอนเปลี่ยนได้อย่างสะดวก

อยากทราบรายละเอียดของการบำรุงรักษา
ประตูป้องกันน้ำท่วมของ FloodBreak ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานไดนานหลายสิบปีในสภาวะแวดล้อมที่แปรปรวนโดยต้องการการบำรุงรักษาด่ำ ถูกออกแบบให้ทำความสะอาดด้วยตัวเอง ทั้งนี้สามารถฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อเอาเศษขยะหรือสิ่งต่างๆ ที่เกาะติดออก แนะนำให้มีการตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูว่าบานประตู อ่างรับน้ำ ผนัง มีความเสียหายหรือไม่ หรือท่อระบายน้ำมีการอุดตันหรือไม่ ตรวจสอบวัสดุปะเก็นกันน้ำรั่วซึมว่าปิดสนิทกับผนังด้านข้าง ตลอดจนบานพับและแกนหมุนอยุ่ในสภาพเรียบร้อย แนะน้ำให้สเปรย์น้ำยาหล่อลื่นที่ปะเก็นป้องกันการรั่วซึม

มีการรับประกันและเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
FloodBreak มีมาตรฐานการรับประกันประตูป้องกันน้ำท่วม 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ทั้งนี้มีแผนเพิ่มระยะเวลาการประกันตลอดจนการบริการให้แก่ลูกค้าเป็นทางเลือก เพื่อให้ความมั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์

หากมีใครจอดรถไว้ตำแหน่งทับประตูป้องกันน้ำท่วมจะเกิดอะไรขึ้น
การจอดรถบนตำแหน่งประตูป้องกันน้ำท่วมจะไม่สร้างความเสียหายใดๆ แก่อุปกรณ์ แต่อาจส่งผลต่อการทำหน้าที่ป้องกันน้ำท่วมเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยมาตรฐานความปลอดภัยโดยทั่วไป การจอดรถบริเวณทางเข้าออกจะกีดขวางการสัญจร ซึ่งในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ที่จอดรถ สามารถแก้ไขได้โดยการทาสีทำเครื่องหมายบนพื้นที่ประตูป้องกันน้ำท่วมเป็นพื้นที่ห้ามจอด

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากขับผ่านประตูป้องกันน้ำท่วมในขณะที่กำลังเปิดทำงาน
ขึ้นอยู่กับทิศทางของรถและความสูงของบานประตูที่ถูกระดับน้ำยกขึ้น ถ้าหากรถวิ่งมาจากฝั่งป้องกันน้ำออกไปฝั่งน้ำท่วม บานประตูป้องกันน้ำท่วมจะถูกน้ำหนักรถกดลดระดับลงและกลับสู่ตำแหน่งลอยเหมือนเดิมเมื่อรถเคลื่อนที่ผ่านไปแล้ว กรณีที่รถวิ่งจากฝั่งน้ำท่วมเข้าไปหาฝั่งที่ป้องกันน้ำท่วม อาจสร้างความเสียหายให้กับรถและตัวอุปกรณ์ประตูป้องกันน้ำท่วมได้ ทั้งนี้ด้านใต้ประตูป้องกันน้ำท่วมได้มีการทำสีให้เห็นชัดเจนเพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขีไม่ให้วิ่งเข้าหา ในการติดตั้งใช้งานบนถนน สามารถเพิ่มเติมระบบการเตือนป้องกัน เช่น สัญญาณไฟกระพริบ หรือแนวป้องกัน เป็นต้น

Comments are closed