กรณีศึกษา

ข้อมูลความสำเร็จบางส่วน ที่ได้จากการติดตั้งระบบ Blue Energy “Smart Cooling™”

case_philip morris

โรงงงานยาสูบ ฟิลิป มอริส ในอิตาลี ได้รับการติดตั้งระบบ Smart cooling™ ให้กับเครื่องทำความเย็น 2 ชุด York YCAS 0835EB และ York YAES 0785SA ซึ่งการทำงานของระบบอย่างมีประสิทธิภาพให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีเยี่ยม ทั้งนี้เครื่องทำความเย็นส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบ

ผลลัพธ์ที่ได้ : ความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% ในขณะที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 37% ระยะเวลาจุดคุ้มทุน (ROI) 5 เดือน 

readmore


case_schneider

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าของ Schneider ได้รับการติดตั้งระบบ Smart cooling™ ให้กับเครื่องทำความเย็นที่มีใช้งานอยู่ โดยที่ทางบริษัทตั้งเป้าลดการใช้พลังงานที่ 21% ผลปรากฎว่าหลังการติดตั้งระบบแล้ว สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ดีเกินเป้าหมายที่วางไว้

ผลลัพธ์ที่ได้ : ความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้น 29% ในขณะที่การใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นของโรงงานลดลงได้ถึง 31% ระยะเวลาจุดคุ้มทุน (ROI) 7 เดือน

readmore


case_premier palace hotel

เครื่องทำความเย็น TRANE RTAC 217 จำนวน 6 ชุด ที่ใช้งานอยู่ของโรงแรม Premier Palace ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ได้รับการติดตั้งระบบ Smart cooling™

ผลลัพธ์ที่ได้ : ความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นในโรงแรมเพิ่มขึ้น 29% ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 24% ระยะเวลาจุดคุ้มทุน (ROI) 8 เดือน

readmore


case_seb bank

ธนาคาร SEB Bank สวีเดน มีปัญหาที่ท้าทายคือ การป้องกันการทำงานเกินกำลังของระบบทำความเย็นที่มีอยู่ในฤดูร้อน และหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีการติดตั้งระบบ Smart cooling™

ผลลัพธ์ที่ได้ : ความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้น 23% ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 25% ระยะเวลาจุดคุ้มทุน (ROI) 11 เดือน

readmore


case_barons office

อาคารศูนย์กลางธุรกิจ Barons ประสบปัญหาระบบทำความเย็นไม่สามารถให้ความเย็นได้เพียงพอแก่ความต้องการในช่วงฤดูร้อน ดังนั้นจึงได้มีการติดตั้งระบบ Smart cooling™ ให้กับเครื่องทำความเย็น YORK YCAS ที่มีใช้งานอยู่

ผลลัพธ์ที่ได้ : ความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้น 20% ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 23% ระยะเวลาจุดคุ้มทุน (ROI) 9 เดือน

readmore


case_arena hall

ความท้าทายหนึ่งของลานเสก็ต Arina Riga ใน Latvia คือ ในฤดูร้อนต้องให้มั่นใจว่า ระบบทำความเย็นที่มีอยู่จะสามารถให้ความเย็นแก่สถานที่ได้อย่างเพียงพอและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยระบบทำความเย็นที่ใช้เป็นชิลเลอร์ Chiller York YCAA และ dry cooler Alfa Laval จึงได้ทำการติดตั้งระบบ Smart cooling™

ผลลัพธ์ที่ได้ : ความสามารถในการทำความเย็นของระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้น 23% ในขณะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 21% ระยะเวลาจุดคุ้มทุน (ROI) 9 เดือน

readmore

line_break

ระบบ ‘Smart cooling™’ สามารถติดตั้งได้กับเครื่องทำความเย็น Air-cooled Chiller หลากหลายรูปแบบและขนาดการทำความเย็นจากผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นชั้นนำ

chiller_manufacturer

Comments are closed