Blue Energy “Smart Cooling™” เพิ่มประสิทธิภาพแอร์คูลชิลเลอร์

ใช้ได้กับเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ Air-Cooled Chiller ทุกยี่ห้อ

ระบบปรับอุณหภูมิอากาศสำหรับเครื่องทำความเย็น Blue Energy “Smart Cooling™” ใช้หลักการของกระบวนการ adiabatic และระเหยกลายเป็นไอของละอองน้ำ ที่เปลี่ยนสภาวะของอากาศ (และความชื้นในอากาศ) โดยทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลง ซึ่งผลที่ได้นี้จะนำไปทำให้อากาศที่จะเข้าสู่ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นมีอุณหภูมิลดต่ำลง ยิ่งอากาศเข้าสู่ระบบทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำเท่าใด ก็จะยิ่งช่วยให้ใช้พลังงานในการทำความเย็นที่ต้องการน้อยลงไปด้วย

แผงปรับลดอุณหภูมิอากาศของระบบ Blue Energy “Smart Cooling™” จะติดตั้งในตำแหน่งก่อนที่อากาศจะไหลผ่านคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศและหน่วยทำความเย็น อุณหภูมิของอากาศที่ไหลผ่านแผงจะถูกทำให้เย็นลง ทั้งนี้เนื่องจากอากาศที่อุ่นกว่าจะถูกทำให้เย็นลงด้วยละอองน้ำขนาดเล็กมาก ก่อนที่จะไหลผ่านไปยังระบบระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นต่อไป

ventilators_small_en

ภาพแสดงการทำงานด้วยหลักการระบายความร้อนแบบ adiabatic ของแผงลดอุณหภูมิอากาศ Blue Energy “Smart Cooling™”

อุณหภูมิของอากาศที่ไหลผ่านแผงลดอุณหภูมิอากาศของ Blue Energy “Smart cooling™” จะลดลงอย่างชัดเจน (ประมาณ 10 – 20°C). ซึ่งการลดต่ำลงของอุณหภูมิอากศที่ระดับนี้ จะส่งผลทำให้ความสามารถในการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก

การใช้แผงลดอุณหภูมิอากาศของ Blue Energy “Smart Cooling™” จะสามารถช่วยลดอุณหภูมิของอากาศที่จะไหลผ่านเครื่องปรับอากาศหรืออุปกรณ์ระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นได้ถึง 20°C ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของอากาศในแต่ละพื้นที่ ทำให้โดยรวมแล้วระบบทำความเย็นจะใช้พลังงานน้อยลงอย่างมาก และได้การความเย็นเพิ่มที่เพิ่มขึ้น ดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง

tabula_ENG_snaider

ในการทำให้อากาศที่จะไหลผ่านเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระบบจะสร้างละอองน้ำขนาดเล็กขึ้น ซึ่งเมื่อละอองน้ำสัมผัสกับอากาศก็จะเกิดการถ่ายเทความร้อนจากอากาศระเหยตัวเป็นไอน้ำ และทำให้อากาศบริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดต่ำลง
แผงลดอุณหภูมิอากาศของ Blue Energy “Smart Cooling™” ไม่สร้างผลกระทบใดๆ ที่เกิดผลเสียต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น โดยทำหน้าที่เพียงแค่ทำให้อากาศเย็นลง ก่อนที่จะไหลผ่านเข้าสู่หน่วยคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นต่อไป ซึ่งช่วยให้ลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ของระบบทำความเย็นลงอย่างมาก

นอกเหนือไปจากการได้ประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ดีกว่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของเครื่องทำความเย็นแล้ว การใช้แผงลดอุณหภูมิอากาศของ Blue Energy “Smart Cooling™” ยังมีข้อดีอีกหลายประการ ดังนี้

 • แผ่นรีเฟรคทีพเมมเบรน
  แผ่นเมมเบรนพิเศษ ช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ ปกป้องคอยล์ถ่ายเทความร้อนและคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำความเย็น ซึ่งช่วยให้สามารถลดอุณหภูมิของอากาก่อนเข้าหน่วยระบายความร้อนลงไปได้อีก
 • ชุดหัวฉีดละอองน้ำขนาดเล็ก
  ระบบ Smart release technology สามารถสร้างอนุภาคละอองน้ำที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งช่วยให้ลดการใช้น้ำในกระบวนการทำงานไปได้มาก
 • ไม่มีการปนเปื้อนของหินปูน
  น้ำที่ใช้ในการสเปรย์สร้างละอองน้ำจะถูกนำไปผ่านกระบวนการปรับสภาพก่อนด้วยสารปรับสภาพชีวภาพ ซึ่งจะไปปรับสภาพโมเลกุลของพลัค ป้องกันการเกินการสะสมคราบแข็งบนผิวหรือเกิดการกัดกร่อนต่อผิวดของอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น การใช้สารปรับสภาพชีวภาพนี้ ปราศจากสารเคมี มั่นใจว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100%
 • แก้ปัญหาโอเวอร์ฮีทของหน่วยคอนเดนเซอร์
  หลีกเลี่ยงความเสี่ยงการทำงานโอเวอร์ฮีทของอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น เนื่องจากแผงลดอุณหภูมิอากาศจะทำให้อากาศเย็นลงก่อนเข้าสู่หน่วยคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำความเย็น ช่วยให้ลดการใช้พลังงานที่จำเป็นต้องในการทำความเย็น อีกทั้งลดความเสี่ยงในการทำงานเกินกำลังของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์เครื่องจักรเสียหายได้ เมื่อทำการติดตั้งระบบ Blue Energy “Smart Cooling™” แล้ว มั่นใจได้ว่าเครื่องทำความเย็นจะไม่ทำงานในสภาวะเต็มกำลังอีกต่อไป ระบบสามารถใช้ได้กับเครื่องทำความเย็นจากทุกผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทำความเย็นแบบใด เพราะระบบจะทำเฉพาะการลดอุณหภูมิอากาศให้เย็นลง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเครื่องทำความเย็น
 • สามารถใช้ได้กับเครื่องทำความเย็นจากทุกผู้ผลิต
  ระบบ Blue Energy “Smart cooling™” สามารถใช้ได้กับระบบปรับอากาศและทำความเย็นได้ทุกขนาดและทุกผู้ผลิต ด้วยการออกแบบที่เป็นโมดูล่าร์ สะดวกต่อการประกอบติดตั้ง สามารถทำการติดตั้งแล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว แก้ไขปัญหาขีดความสามารถของระบบปรับอากาศหรือทำความเย็นได้ทันที
 • ดูแลรักษาง่าย
  ระบบต้องการการดูแลรักษาน้อยและค่าใช้จ่ายต่ำ เพียงแค่การเติมสารปรับสภาพชีวภาพในหน่วยปรับสภาพน้ำ ซึ่งใช้เวลาเพียง 5 นาที
 • ไม่มีปัญหาเรื่องแบคทีเรีย
  ระบบไม่ก่อให้เกิดการมีขึ้นของแบคทีเรียต่างๆ รวมทั้งที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบรุนแรงหรือโรคลีเจียนเนลโลสิส Legionella เนื่องจากระบบออกแบบมามีการติดตั้งหลอดแสงยูวี ทำลายแบคที่เรียผ่านเข้ามาในน้ำที่ใช้ในการทำงาน

หลักการทำงานของระบบลดอุณหภูมิอากาศแบบ adiabatic เป็นไปตามไดอะแกรมด้านล่าง:

diagramma_ENG

ส่วนประกอบของระบบ Blue Energy “Smart cooling™”

ระบบช่วยประหยัดพลังงานเครื่องทำความเย็น Blue Energy “Smart cooling™” ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:

 • ชุดปั๊มน้ำแรงดันสูง
 • แผงรีเฟลคทีพเมมเบรน
 • ชุดสเปรย์สร้างละอองน้ำอนุภาคเล็ก
 • ระบบปรับสภาพน้ำ
 • แผงควบคุม ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ

Bilde_5_punkti_ENG

รายละเอียดของอุปกรณ์
ระบบ Blue Energy “Smart Cooling” ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นได้ 20 – 30% ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. BY 70 SS – water-spraying system ระบบสเปรย์น้ำ
BE_sprauslu-paneli-3001แผงฉีดละอองน้ำขนาดเล็กมาก BY 70 SS ผลิตจากวัสดุอัลลอยผสมสแตนเลสและอลูมิเนียมคุณภาพสูง หัวฉีดสแตนเลสจะติดตั้งบนฐานอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการ anodized เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานต่อการกัดกร่อน แผงBY 70 ได้รับการออกแบบให้ง่ายต่อการติดตั้งและการดูแลรักษา หัวฉีดละอองน้ำออกแบบพิเศษให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว มีความแข็งแรงและปลอดภัยในการทำงาน สามารถติดตั้งได้กับเครื่องทำความเย็นและคอนเดนเซอร์ทุกยี่ห้อ
การทำงาน
หัวฉีด BY 70 SS จะสเปรย์สร้างละอองน้ำขนาดเล็กมาก 5-20 microns ก่อให้เกิดม่านหมอกละอองน้ำด้านหน้าคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำความเย็น เมื่ออากาศอุ่นในบริเวณไหลเข้ามาปะทะกับม่านหมอกละอองน้ำนี้ ความร้อนจากอากาศอุ่นจะถ่ายเทไปให้ละอองน้ำแล้วระเหยตัวกลายเป็นไอ ทำให้อากาศเย็นตัวลง ก่อนที่จะผ่านไปยังคอนเดนเซอร์เพื่อระบายความร้อนออกจากเครื่องต่อไป

2. BY 70 M – panels with reflective membrane แผงรีเฟรคทีพเมมเบรน
2-300x1931
แผงเมมเบรน BY 70 M ผลิตมาจากวัสดุโพลียูรีเทนอัลลอย โดยมีโครงสร้างแผงเป็นอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการ anodized เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและทนทานต่อการกัดกร่อน แผงเมมเบรนสามารถทำให้มีขนาดที่เหมาะสม และติดตั้งได้พอดีกับพื้นที่ติดตั้งโดยไม่เป็นอุปสรรคหรือกีดขวางส่วนต่างๆ ของเครื่องทำความเย็น อากาศไหลผ่านสะดวกตลอดเวลา ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนแผงเป็นประจำเพราะไม่ได้ใช้วัสดุแบบกระดาษเซลลูโลส
การทำงาน
1. แผง BY 70 M ป้องกันแสงอาทิตย์ส่องโดยตรงไปยังคอนเดนเซอร์
2. ป้องกันความสกปรกที่จะไปเกาะผิวของคอนเดนเซอร์ อีกทั้งป้องกันการสัมผัสโดยตรงของหมอกละอองไอน้ำกับผิวของคอนเดนเซอร์

3. BBY 70 UV pumping station ชุดปั๊มน้ำแรงดันสูงพร้อมระบบแสงยูวีกำจัดแบคทีเรีย
3-300x193
ชุดปั๊มน้ำแรงดันสูง BY 70 UV เพิ่มแรงดันของน้ำ 70-140 บาร์ เพื่อการทำงานของระบบ ซึ่งจะส่งต่อไปยังหน่วยเสปรย์สร้างละอองน้ำขนาดเล็กมากต่อไป ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ความดันสูงโดยเฉพาะ ประกอบไปด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง วาล์ว ระบบควบคุมอัตโนมัติ หน่วยสร้างแสงยูวีที่ทำให้น้ำสะอาดจากแบคทีเรียต่างๆ
การทำงาน
ชุดปั๊มน้ำแรงดังสูงจะพิ่มแรงดันน้ำและส่งไปยังหัวฉีดละอองน้ำที่ความดัน 70-140 บาร์ เพื่อที่หัวฉีดจะทำให้เกิดละอองน้ำขนาดเล็กมากและเป็นม่านหมอกด้านหน้าคอนเดนเซอร์ ทั้งนี้จำนวนของชุดปั๊มน้ำแรงดันสูงนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคอนเดนเซอร์เครื่องทำความเย็น เพื่อให้ระบบสามารถผลิตม่านหมอกละอองน้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อการทำงานของคอนเดนเซอร์ โดยอุปกรณ์ผลิตที่มาตรฐานระดับ IP 66 เพื่อการติดตั้งในงานในพื้นที่นอกอาคาร

4. XO 100 BIO water treatment system ชุดอุปกรณ์ปรับสภาพน้ำ
4-300x193
ชุดปรับสภาพน้ำชีวภาพ ทำหน้าที่ปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการใช้งานของระบบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี
การทำงาน
ภาชนะบรรจุสารปรับสถาพชีวภาพแบบเม็ด ทำหน้าที่ปรับโครงสร้างโมเลกุลของหินปูนในน้ำ ป้องกันการสะสมตัวของคราบหินปูนบนผิวของอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น

line_break

5. BY 30 control Panel แผงควบคุม ทำงานอัตโนมัติเมื่ออากาศมีอุณหภูมิตามที่กำหนดไว้

5-300x193
ชุดควบคุมผลิตจากวัสดุพีอีคุณภาพสูงผ่านมาตรฐาน IP66 มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ สามารถต่อพ่วงสื่อสารกับระบบบริหารจัดการพลังงานของเครื่องทำความเย็นได้
การทำงาน
ระบบจะทำงานอยู่ในสภาวะสแตนบาย โดยมีเซนเซอร์รับสัญญาณระดับอุณหภูมิของอากาศหน้าคอนเดนเซอร์อยู่ตลอดเวลา เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายนอกเพิ่มสูงเกิน 22℃ หรือที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบจะทำงาน จนกระทั่งอุณหภูมิของอากาศที่เซ็นเซอร์วัดได้เย็นลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ระบบก็จะหยุ่ดทำงานอยุ่ในสภาะสแตนบายพร้อมทำงานต่อไป

6. BY – F fittings ข้อต่อต่างๆ
6-300x193
ชิ้นส่วนอุปกรณ์และการเชื่อมต่อต่างๆ ของ Blue Energy “Smart Cooling” ผลิตด้วยวัสดุอัลลอยสแตนเลสและอลูมิเนียมคุณภาพสูง เพื่อความทนทานและการใช้งานที่ยาวนาน ออกแบบมาให้สามารถประกอบหรือถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว

line_break

line_break

ระบบ Blue Energy “Smart Cooling™” ช่วยให้ระบบทำความเย็นที่มีอยู่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย มั่นใจในการใช้งานด้วยการควบคุมการผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO และผ่านมาตรฐาน CE standards

blue_energy_smart_cooling_installed_photo-1

blue_energy_smart_cooling_installed_photo-2

blue_energy_smart_cooling_installed_photo-3

ระบบ ‘Smart cooling™’ สามารถติดตั้งได้กับเครื่องทำความเย็น Air-cooled Chiller หลากหลายรูปแบบและขนาดการทำความเย็นจากผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นชั้นนำ

chiller_manufacturer

Comments are closed