สอบถามรายละเอียดสินค้าและบริการ

ท่านสามารถติดต่อขอราคาสินค้าและบริการ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ได้จากฝ่ายขาย/ฝ่ายบริการลูกค้า ดังต่อไปนี้

ฝ่าย อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
วัสดุ ให้เช่า และบริการ sales@tcservice.co.th 089-835-6691
เครื่องจักร อุปกรณ์ด้านวิศกรรม kietpong@tcservice.co.th 089-835-6691
สินค้าอื่นๆ sales@tcservice.co.th 089-835-6691

หรือสามารถติดต่อสำหรับกรณีทั่วไปที่

อีเมล์ :   contact@tcservice.co.th 

โทรศัพท์ :  02 503 4969

โทรสาร :  02 502 4970

 

Comments are closed