ห้องน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Toilet)

ให้เช่า และ จำหน่าย ห้องน้ำ ห้องสุขาเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) มีหลายแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ต่าง ๆ กันไป ซึ่งตู้ห้องสุขาเคลื่อนนี้ ใช้งานทั่วไปตามไซต์งาน ตามโครงการต่าง ๆ ใช้งานในพื้นที่กลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่จำกัด บริเวณพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งห้องสุขาเคลื่อนที่ของเราง่ายต่อการขนย้ายและติดตั้ง พร้อมสะดวกในการทำความสะอาดและการกำจัดสิ่งปฏิกูล

ห้องสุขาเคลื่อนที่ (Mobile Toilet) ของเราที่ให้บริการมีดังนี้

  • ห้องสุขาแบบตั้งพื้นชนิดพลาสติกไฟเบอร์ (Fiber Toilets)
  • ห้องสุขาแบบตั้งพื้นชนิดมุงสังกะสี (Zinc Toilets)
  • ห้องสุขาแบบลอยน้ำ (Floating Toilets)
  • ห้องสุขาแบบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Toilets)

 

      (1) ห้องน้ำเคลื่อนที่แบบห้องน้ำเดี่ยว

mobile_toilet   floatingtoilet
ห้องน้ำตั้งพื้นแบบพลาสติกไฟเบอร์ ห้องน้ำตั้งพื้นแบบมุงสังกะสี ห้องน้ำตั้งพื้นชนิดลอยน้ำ

     

       (2) ห้องน้ำเคลื่อนที่คอนเทนเนอร์

ห้องน้ำเคลื่อนที่แบบตู้คอนเทนเนอร์ ตู้มีขนาดความยาว 6 เมตร ภายในตู้คอนเทนเนอร์ถูกกั้นแบ่งออกเป็น 2 ห้องใหญ่ๆ และแต่ละห้องจะมีห้องน้ำ 3 ห้อง (ทั้งหมดมีห้องน้ำ 6 ห้อง) พร้อมอ่างล้างมือ ล้างหน้าและอุปกรณ์ครบครัน

 

container-mobile-6

Comments are closed